Cultuureducatie laat kinderen sprankelen. In Overijssel werken gemeenten, scholen en culturele instellingen samen aan goed en toegankelijk cultuuronderwijs. Die samenwerking krijgt nu verder vorm in een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. Wilt u hieraan met uw organisatie bijdragen? Ondersteun dan dit initiatief.


Op deze website vindt u onder meer informatie over de provinciale ambities op het vlak van cultuureducatie en de ambassadeurs die dit Bestuurlijk Kader een warm hart toedragen.

Goed cultuuronderwijs is 

onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Provincie Overijssel logo
Logo Rijnbrink

De achtergrond

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. 

Onze ambitie

We streven ernaar om op 6 maart 2019 met minimaal dertig directeuren van scholenkoepels en vijftien wethouders uit Overijssel het Overijssels Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs te ondertekenen. Een commitment met elkaar om ook in de toekomst energie en middelen in cultuureducatie te blijven steken.

Het belang van goed cultuuronderwijs

Goed cultuuronderwijs levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de condities waarin zij opgroeien en leren. Door gezamenlijk afspraken te maken over de plek van cultuur binnen het onderwijs, leggen we een solide basis voor cultuureducatie in Overijssel. Daar zijn we allemaal bij gebaat!

Download concept Bestuurlijk Kader

Ik ondersteun het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, onderstreept belang Overijssels Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs

Het belang van het convenant

Bestuurlijk Kader 

Cultuur en Onderwijs in Overijssel

Comité van aanbeveling

Erik Scherder

“Cultuuronderwijs is van vitaal belang voor de hersenontwikkeling van onze jeugd.”

Hoogleraar neuropsychologie

“Kwalitatief goed kunstonderwijs in het primaire onderwijs maakt jonge studenten zelfbewuster in hun keuzes.”

Voorzitter College van Bestuur bij Cibap, Vakschool voor Verbeelding

“Een Bestuurlijk Kader maakt dat scholen kunnen blijven bouwen aan hun visie op cultuureducatie en kunnen investeren in het opleiden en behouden van ICC-ers.”

Wethouder Cultuur gemeente Dalfsen

“Cultuureducatie is een volwaardige visie op hoe we ons als samenleving willen ontwikkelen. Daarom is een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs een goed idee!”

Directeur bestuurder van Stichting OOK Kampen

“Als we ons creatief leren uitdrukken brengen we onze samenleving naar een ander niveau; met betere samenwerking, een ruime blik en nieuwsgierigheid. Dat begint voor mij allemaal met cultuureducatie.”

Beeldend kunstenaar

Het officiële tekenmoment

Aftellen tot aan de officiële ondertekening van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs op 6 maart 2019 in het Provinciehuis te Zwolle.

DAGEN
UREN
MINUTEN
SECONDEN

Lees meer over cultuureducatie en de meerwaarde van een bestuurlijk kader in het speciale digitale inspiratiemagazine (PDF).

Inspiratiemagazine

“Goed cultuuronderwijs is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat een langdurige aanpak en commitment van gemeenten, onderwijs en provincie nodig is om cultuureducatie een structurele plaats te geven en naar een hoger plan te tillen.”

Hester Maij

Gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel

Op 8 oktober 2018 organiseerde provincie Overijssel samen met Rijnbrink een speciale bijeenkomst in het Provinciehuis voor gemeenteambtenaren, schooldirecteuren en combinatiefunctionarissen. Verschillende gasten, waaronder Barbara Brouwer uit Veghel, lichtten de meerwaarde van een provinciaal convenant toe. 

Okt '18 - Bijeenkomst geïnteresseerden

Stap 1.

De stappen naar succes

November / december 2018: diverse interviews met mensen uit het werkveld vormden de basis voor een concept van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, dat in december 2018 aan diverse betrokkenen werd voorgelegd.

Stap 2.

Nov '18 - Voorbereiding concept

Concept Bestuurlijk Kader

Stap 3.

In december legde provincie Overijssel een eerste concept ter inzage voor aan wethouders, directeuren van onderwijskoepels, vertegenwoordigers vanuit het culturele veld en andere belangstellenden. De inhoudelijke reacties op dit concept zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het Bestuurlijk Kader.

Feb '19 - Definitief Bestuurlijk Kader gereed

6 maart 2019 (15.30 - 17.30 uur, Provinciehuis Zwolle): het officiële tekenmoment. Tijdens een speciale bijeenkomst ondertekenen aanwezige wethouders, de gedeputeerde en directeuren van de overkoepelende onderwijsorganisaties het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via cultuur@overijssel.nl, o.v.v. naam, functie, organisatie en plaats.

Stap 4.

6 mrt '19 - Een mijlpaal voor Overijssel

Hierna volgt de lokale uitwerking per gemeente. Provincie Overijssel en Rijnbrink ondersteunen gemeenten hierbij met hun kennis en ervaring.

Vervolg - Uitwerking per gemeente

Stap 5.

Ambassadeurs cultuureducatie in Overijssel

Meerdere ambassadeurs ondersteunen de provincie in haar ambitie om te komen tot dit Bestuurlijk Kader.

“Zo’n Bestuurlijk Kader voor Cultuureducatie opent deuren en zet lokaal de zaken in beweging. Talenten die via The Cirkle of talent opgeleid worden, geven later als professional hun kennis weer door een aan nieuwe lichting. Je moet gewoon ‘gaan’, totdat de gemeenschap het van binnen echt voelt: dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Directeur Centrum voor Kunstonderwijs Phoenix Cultuur en CHV Academy Meierijstad

“Kunstvakken passen naadloos in het curriculum en hebben een enorm positief effect op de ontwikkeling en het leren van kinderen.”

Adviseur Cultuureducatie bij Stadkamer

“Kunst is niet alleen een middel, maar ook een vak dat in essentie zin heeft en er moet zijn!”

Martine Haitjema-Bauhuis

Fluitiste en coördinator Stichting voor muziek en dansonderwijs Fundament in Losser

“Ik vind het heel leuk dat ik goed piano kan spelen. In mijn klas doen niet veel kinderen iets met muziek of andere kunstzinnige dingen. Dat vind ik wel jammer want je leert er veel van. Zo kwam ik op het idee om aan mijnheer Rutte te vragen om meer geld aan basisscholen te geven. Als antwoord kreeg ik een brief terug, waarin hij belooft dat het kabinet zal investeren in cultuuronderwijs op basisscholen.

10 jaar en buitengewoon pianotalent en speciale ambassadeur Bestuurlijk Kader

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stel uw vraag over het Bestuurlijk Kader en/of over cultuureducatie aan provincie Overijssel via onderstaand formulier

Provincie Overijssel logo
Logo Rijnbrink

Foto's: Merel ten Elzen, Loveland Film en Photography