Cultuuronderwijs laat kinderen sprankelen! In maart 2019 ondertekenden 19 Overijsselse gemeenten en 34 schoolkoepels het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. Samen sterk voor nog beter cultuuronderwijs op de Overijsselse basisscholen. 


De komende tijd staan lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en ander organisaties centraal. Provincie Overijssel en Rijnbrink ondersteunen deze lokale samenwerkingen met expertise en financiële middelen.


Goed cultuuronderwijs: samen verder!

Provincie Overijssel logo
Logo Rijnbrink

De achtergrond

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. 

Ambitie

Betrokken partijen inspireren en enthousiasmeren elkaar door een breed gedragen visie op cultuuronderwijs en de bewuste dialoog die wij blijvend met elkaar aangaan. Door betere samenwerking brengen we nog meer efficiency in de netwerken, processen en middelen rondom cultuuronderwijs. Met elkaar verrijken we de leeromgeving van alle Overijsselse kinderen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs. We laten zien dat cultuuronderwijs het groeiende gouden randje is van onze provincie.

Het belang van goed cultuuronderwijs

Goed cultuuronderwijs levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de condities waarin zij opgroeien en leren. Door gezamenlijk afspraken te maken over de plek van cultuur binnen het onderwijs, leggen we een solide basis voor cultuureducatie in Overijssel. Daar zijn we allemaal bij gebaat!

Download Bestuurlijk Kader

Officieel ondertekenmoment van het Bestuurlijk Kader

Agenda

Cultuurcongres (met inspiratiesessie Bestuurlijk Kader)

Voor wie: iedereen in Overijssel met kunst en cultuur als bestemming

Locatie: Hangar 10, Vliegveld Twenthe

28 november

Start voucherregeling Lokale Convenanten 

Cultuuronderwijs 2019-2020

Voor wie: gemeenten in Overijssel

3 december

Installatie klankbordgroep Bestuurlijk Kader

19 december 

Kenniskring muziek

Voor wie: projectleiders CmK

Locatie: Rijnbrink, Deventer

13 januari

Bijeenkomst ‘de toekomst van cultuureducatie’

Voor wie: cultuurcoaches en ambtenaren cultuur

Locatie: Rijnbrink, Deventer

16 januari

Kenniskring cultuureducatie

Voor wie: projectleiders CmK

Locatie: Rijnbrink, Deventer

Diverse data in het voorjaar

Xpeditie Cultuureducatie

Voor wie: docenten, ICCers, schooldirecteuren, cultuuraanbieders, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, cultuurcoaches en combinatiefunctionarissen

Locatie: volgt

27 mei

Provincie Overijssel lanceert per 3 december 2019 een nieuwe regeling. Hiermee kunnen gemeenten een voucher aanvragen van maximaal € 7.500,- om de totstandkoming van een lokaal convenant voor cultuuronderwijs te ondersteunen.


Iedere Overijsselse gemeente die het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs heeft ondertekend, komt in aanmerking voor deze subsidie. De provincie beoordeelt de aanvragen mede aan de hand van een projectplan en van een toegevoegde intentieverklaring, ondertekend door partijen die lokaal willen samenwerken. Er is een subsidieplafond, dus tijdig een kwalitatief goede aanvraag indienen loont!


Wie aan de slag wil met een lokaal convenant, kan met de subsidie bijvoorbeeld een procesbegeleider inhuren of een inspirerende kick-off organiseren.


Meer weten over deze nieuwe regeling? Vanaf 3 december vind je deze in het subsidieloket van de provincie.

Kickstart lokale samenwerking

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, onderstreept belang Overijssels Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs

Het belang van het convenant

Bestuurlijk Kader 

Cultuur en Onderwijs in Overijssel

Comité van aanbeveling

Erik Scherder

“Cultuuronderwijs is van vitaal belang voor de hersenontwikkeling van onze jeugd.”

Hoogleraar neuropsychologie

“Kwalitatief goed kunstonderwijs in het primaire onderwijs maakt jonge studenten zelfbewuster in hun keuzes.”

Voorzitter College van Bestuur bij Cibap, Vakschool voor Verbeelding

“Een Bestuurlijk Kader maakt dat scholen kunnen blijven bouwen aan hun visie op cultuureducatie en kunnen investeren in het opleiden en behouden van ICC-ers.”

Wethouder Cultuur gemeente Dalfsen

“Cultuureducatie is een volwaardige visie op hoe we ons als samenleving willen ontwikkelen. Daarom is een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs een goed idee!”

Directeur bestuurder van Stichting OOK Kampen

“Als we ons creatief leren uitdrukken brengen we onze samenleving naar een ander niveau; met betere samenwerking, een ruime blik en nieuwsgierigheid. Dat begint voor mij allemaal met cultuureducatie.”

Beeldend kunstenaar

Lees meer over cultuureducatie en de meerwaarde van een Bestuurlijk Kader in het speciale digitale inspiratiemagazine (PDF).


In de Kunst meester vind je alle leerlijnen die met de regeling

Cultuureducatie met Kwaliteit tot stand kwamen. 


Inspiratie

“Cultuur is de zuurstof in de samenleving. Van grote stad tot kleine plattelandskern, cultuur is van grote betekenis. Laten we samen zorgen dat ieder kind aan zijn of haar talenten kan werken, laagdrempelig en toegankelijk. Vol energie!”

Roy de Witte

Gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel

Ambassadeurs cultuureducatie in Overijssel

Meerdere ambassadeurs ondersteunen de provincie in haar ambitie om te komen tot dit Bestuurlijk Kader.

“Zo’n Bestuurlijk Kader voor Cultuureducatie opent deuren en zet lokaal de zaken in beweging. Talenten die via The Cirkle of talent opgeleid worden, geven later als professional hun kennis weer door een aan nieuwe lichting. Je moet gewoon ‘gaan’, totdat de gemeenschap het van binnen echt voelt: dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Directeur Centrum voor Kunstonderwijs Phoenix Cultuur en CHV Academy Meierijstad

“Kunstvakken passen naadloos in het curriculum en hebben een enorm positief effect op de ontwikkeling en het leren van kinderen.”

Adviseur Cultuureducatie bij Stadkamer

“Kunst is niet alleen een middel, maar ook een vak dat in essentie zin heeft en er moet zijn!”

Martine Haitjema-Bauhuis

Fluitiste en coördinator Stichting voor muziek en dansonderwijs Fundament in Losser

“Ik vind het heel leuk dat ik goed piano kan spelen. In mijn klas doen niet veel kinderen iets met muziek of andere kunstzinnige dingen. Dat vind ik wel jammer want je leert er veel van. Zo kwam ik op het idee om aan mijnheer Rutte te vragen om meer geld aan basisscholen te geven. Als antwoord kreeg ik een brief terug, waarin hij belooft dat het kabinet zal investeren in cultuuronderwijs op basisscholen.

10 jaar en buitengewoon pianotalent en speciale ambassadeur Bestuurlijk Kader

Op www.overcultuur.nl vind je het meest complete overzicht van cultuureducatieaanbod in Overijssel. 


Overcultuur

Training & ontwikkeling

Bekijk het scholingsaanbod van Rijnbrink voor cultuureducatie op www.rijnbrink.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Vul onderstaand formulier in of neem contact op met een van de adviseurs van Rijnbrink.

Provincie Overijssel logo
Logo Rijnbrink

Foto's: Merel ten Elzen, Loveland Film en Photography