• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Proeven, groeien en stoeien: Samenwerken binnen Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK III)

Dit jaar zijn we begonnen aan CmK III. Binnen de CmK-projecten werken we als penvoerder nauw samen met instellingen uit de Overijsselse Basis Infrastructuur, cultuurcoaches en cultuureducatieaanbieders. Onderlinge samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Om te onderzoeken of we daar verandering in kunnen brengen organiseren we op 9 november een bijeenkomst in het Parkgebouw in Rijssen.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Wanneer
Tijd
Start: 12:30 uur
Locatie
Parkgebouw
Rijssen
Afbeelding bij Proeven, groeien en stoeien: Samenwerken binnen Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK III)
Fotografie: Benning & Gladkova

Programma 9 november
Samen gaan we naar de voorstelling Koning Bowi 4+ van Theater Sonnevanck. Een voorstelling over de eerste schooldag en een magische battle om de baas te zijn. Vervolgens krijgen we een les uit één van de CmK-leerlijnen. Daarna gaan we in gesprek met elkaar. Kun je vanuit een voorstelling of museumbezoek een waardevolle verbinding maken met een doorlopende leerlijn? Hoe zou dat eruit kunnen zien? En valt hier meer te halen door samen te werken?

Graag willen we de projectleiders van de CmK-leerlijnen uitdagen om samen met de instellingen uit de Overijsselse Basisinfrastructuur te onderzoeken hoe het eigen aanbod het aanbod van de ander kan versterken. Cultuurcoaches dienen in deze denksessies als de kritische vrienden; zij kennen de behoeften van het onderwijs, zijn op de hoogte van de leerlijnen en het aanbod van de instellingen uit de Overijsselse Basisinfrastructuur. Hoe kunnen we zorgen dat we het volgende schooljaar zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars kennis en kunde?

Aanmelden
Proeven, groeien en stoeien. Voor cultuurcoaches, instellingen uit de Overijsselse Basisinfrastructuur en aanbieders cultuureducatie (CmK projectleiders). Denk mee! Meld je zo snel mogelijk aan via: cultuureducatie@rijnbrink.nl. Het is fijn wanneer je dat vóór 18 oktober doet. Daarna ontvang je meer informatie.

Hier een of meerdere adviseurs