Webinar Cultuurparticipatie: hoe kan de amateurkunst opbloeien in een veranderende samenleving?

Op woensdagavond 22 september organiseert de Provincie Overijssel van 19.30 tot 20.30 uur een webinar in de reeks 'Comeback Cultuur'.

Participatiestrateeg Ferenc van Damme gaat in op hoe de georganiseerde amateurkunst weer kan opbloeien in een snel veranderende samenleving. 

Host van het webinar is Lieke Kiekenbosch. Zij ontvangt kunstverenigingen, cultuurmakelaars en trendwatchers aan tafel om te praten over de toekomst en maatschappelijke meerwaarde van de amateurkunst. We horen enthousiasmerende verhalen van amateurkunstgroepen die dingen anders doen en volop in transitie zijn. We praten door over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen en meegenieten?

Tekst gaat verder onder afbeelding
Wanneer
Tijd
Start: 19:30 uur
Eind: 20:30 uur
Locatie
Online
Afbeelding bij Webinar Cultuurparticipatie: hoe kan de amateurkunst opbloeien in een veranderende samenleving?

Lancering ontwikkeltraject 'Toekomst amateurkunst'
Samen met Studio Vers Bestuur biedt de Provincie Overijssel amateurkunstgroepen een nieuw ontwikkeltraject aan. Onder begeleiding van experts gaan zij (samen en per regio) aan de slag met vraagstukken op het gebied van ledenwerving, publieksbereik, digitalisering, financieringsvormen, samenwerking, diversiteit en inclusie. Tijdens het webinar hoor je meer over dit ontwikkeltraject en hoe je er voor in aanmerking komt.

Aanmelden webinar
Tijdens het webinar is er veel contact met de kijkers. Juist de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de amateurkunstgroepen zet iedereen weer op voorsprong. We verwachten dat er veel ‘aha-momenten’ zullen zijn, omdat nieuwe kennis van de ene amateurkunstgroep goed gebruikt kan worden in de ontwikkeling van andere amateurkunstgroepen, ongeacht met welk thema zij bezig zijn. Kijk en praat dus mee! Het webinar is gratis toegankelijk. Je kunt je via deze link aanmelden. Een dag voor de uitzending ontvang je de link waarmee je toegang krijgt.

Hier een of meerdere adviseurs