• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Bestuurlijk kader
  • Primair onderwijs

Samenwerken aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Cultuuronderwijs laat kinderen sprankelen. Ze ontdekken talenten, maken plezier en worden zelfbewuster. Daarom willen we in Overijssel dat ieder kind in aanraking komt met goed cultuuronderwijs. In maart 2019 ondertekenden 19 Overijsselse gemeenten en 34 schoolkoepels het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Afbeelding bij Samenwerken aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Goed cultuuronderwijs levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de condities waarin zij opgroeien en leren. Door gezamenlijk afspraken te maken over de plek van cultuur binnen het onderwijs, leggen we een solide basis voor cultuureducatie in Overijssel. De komende tijd staan lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, bedrijfsleven en ander organisaties centraal. Provincie Overijssel lanceerde op 3 december 2019 een nieuwe regeling. Hiermee kunnen gemeenten, die deelnemen aan het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, een voucher aanvragen van maximaal € 7.500,- om de totstandkoming van een lokaal convenant voor cultuuronderwijs te ondersteunen.

Wil je als Overijsselse school(koepel) of gemeente ook aanhaken bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs? Neem dan contact op met Ineke van Balen, beleidsadviseur provincie Overijssel.

Ineke van Balen
Functie: Beleidsadviseur Cultuur provincie Overijssel
Tel: 038 4997500
Email: i.v.balen@overijssel.nl

Hier een of meerdere adviseurs