• Provincie, gemeenten of fondsen

Canvas voor cultuurcoaches

Dit Canvas dient als hulpmiddel voor cultuurcoaches die behoefte hebben aan een format voor de gesprekken met de scholen. Het doel van het Canvas is om te inventariseren welke behoeften/wensen er bij de scholen zijn met betrekking tot cultuureducatie in het kader van CmK III. Bij het Canvas hoort een uitgebreide toelichting die je, evenals het Canvas zelf, onderaan deze pagina kunt downloaden.

Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Publicatiedatum
Afbeelding bij Canvas voor cultuurcoaches
Hier een of meerdere adviseurs