• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Cultuureducatie met Kwaliteit Projectplan Overijssel 2017 - 2020

Rijnbrink is penvoerder voor 21 Overijsselse gemeenten voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In dit projectplan lees je over het CmK programma en het programma Cultuur aan de Basis voor de periode 2017-2020

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Datum
Afbeelding bij Cultuureducatie met Kwaliteit Projectplan Overijssel 2017 - 2020

Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020 zet Rijnbrink zich samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie Overijssel, de gemeenten, de scholen en de cultuuraanbieders in op het voortzetten en versterken van cultuureducatie in het onderwijs. In het projectplan lees je onder andere informatie over doelstellingen, planning, monitoring en evaluatie.

Hier een of meerdere adviseurs