• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Cultuureducatie voor primair onderwijs in de provincie Overijssel 2017 - 2020

De provincie Overijssel matcht de rijksbijdrage voor CmK en continueert tegelijkertijd het autonome cultuureducatieprogramma Cultuureducatie Overijssel. Dit projectplan beschrijft hoe er bijgedragen kan worden aan goed cultuuronderwijs en de manier waarop de toegankelijkheid van cultuureducatie kan worden vergroot.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Datum
Afbeelding bij Cultuureducatie voor primair onderwijs in de provincie Overijssel 2017 - 2020

Met het programma Cultuureducatie Overijssel zet de provincie in op deskundigheidsbevordering, gemeentelijke advisering, voortzetting van de opbouw van Overijsselse netwerken en onderzoek naar de opbrengsten van cultuureducatie.

Hier een of meerdere adviseurs