• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Feiten en Cijfers: Factsheet 2019

Alle feiten en cijfers over het jaar 2019 van Rijnbrink Cultuureducatie 2019 tref je aan op deze factsheet.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Datum
Afbeelding bij Feiten en Cijfers: Factsheet 2019

Wie waren de samenwerkingspartners van Rijnbrink Cultuureducatie en hoeveel scholen namen in 2019 deel aan Cultuur aan de Basis (CaB) en Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)? Wat was het aanbod aan deskundigheidsbevordering en welke symposia werden er georganiseerd? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer feiten en cijfers zie je in een oogopslag op de factsheet 2019.

Hier een of meerdere adviseurs