• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Bestuurlijk kader
  • Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder
  • Speciaal onderwijs

Filmeducatie: financieel overzicht

In dit overzicht is weergegeven welke financiële mogelijkheden er zijn voor Filmeducatie in het primair en voortgezet onderwijs.

Door
Nicole ten Velde
Publicatiedatum
Afbeelding bij Filmeducatie: financieel overzicht
Fotografie: Merel ten Elzen
Hier een of meerdere adviseurs