• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs

Provinciale Monitor 2019

In de provinciale Monitor 2019 is de huidige stand van cultuureducatie in Overijssel in de kleine en middelgrote gemeenten weergegeven. Deze is vergeleken met de huidige, landelijke stand van zaken.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Datum
Afbeelding bij Provinciale Monitor 2019

In de provinciale Monitor 2019 is gekeken naar: de visie en organisatie m.b.t cultuureducatie op een school, het cultuur educatieve aanbod op een school en de verankering van cultuureducatie in het curriculum. Vragen die binnen het onderzoek gesteld zijn gingen onder meer over de (beleving van) deskundigheid van groepsleerkrachten en vakleerkrachten, de intensiviteit van- en tevredenheid over- de samenwerking met de culturele omgeving en de mate waarin de verschillende cultuureducatie-disciplines ten opzichte van elkaar door de scholen worden ingezet.

Ook is de huidige stand van zaken in Overijssel vergeleken met de huidige, landelijk stand van zaken . De mogelijke verschillen in antwoorden gegeven door directeuren ten opzichte van ICC’ers en/of leerkrachten en vice versa geeft een beeld van verschillende inzichten in/beleving van beleid en uitvoering van cultuureducatie op scholen.

Hier een of meerdere adviseurs