• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Rapportage CaB 2019

De Provincie Overijssel heeft Rijnbrink de opdracht gegeven om het flankerend cultuureducatiebeleid uit te voeren in de 21 kleine gemeenten in Overijssel. ‘Creativiteit en onderzoeksvaardigheden zijn nodig in de samenleving van de 21e eeuw. Ieder kind moet de kans krijgen zijn creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen te bereiken met cultuur’.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Datum
Afbeelding bij Rapportage CaB 2019

In deze rapportage legt Rijnbrink verantwoording af over de stand van zaken van de activiteiten en de trajecten die we in het licht van de bovenstaande doelstellingen in 2019 hebben bereikt. We beschrijven hoe we in 2019 te werk zijn gegaan, welke doelstellingen we hebben behaald en welke aandachtspunten er voor het komende jaar zijn.

Hier een of meerdere adviseurs