• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs

Rapportage Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2019

Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 zet Rijnbrink zich samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie, provincie Overijssel, gemeenten, scholen en cultuuraanbieders in voor het versterken van de plek die cultuureducatie inneemt binnen het onderwijs. Lees hier het inhoudelijke verslag van 2019.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Door
Rijnbrink Cultuureducatie
Datum
Afbeelding bij Rapportage Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2019

In dit inhoudelijke verslag beschrijven we hoe we in 2019 te werk zijn gegaan, welke doelstellingen we hebben behaald en welke aandachtspunten er voor het komende jaar zijn.

Hier een of meerdere adviseurs