• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Cultuuraanbieder
  • Speciaal onderwijs

Verslag bijeenkomst 'Proeven, groeien en stoeien'

"Koppeling van cultuureducatieles aan een theatervoorstelling is inspirerend”. 

Dat zeggen projectleiders CmK, cultuurcoaches, OBI instellingen en het team Cultuureducatie van Rijnbrink na deelname aan de bijeenkomst Proeven, groeien en stoeien op 9 november in de Reggehof in Goor. Ze kregen de voorstelling Koning Bowi door theater Sonnevanck te zien en namen daarna deel aan een voorbeeldles door Mech Benjaminsen. Deelnemers vonden het een inspirerende bijeenkomst, waarbij opviel dat de combinatie van een les gekoppeld aan een voorstelling enthousiasmerend is. Meer over de bijeenkomst lees je hier.

Publicatiedatum
Afbeelding bij Verslag bijeenkomst 'Proeven, groeien en stoeien'
Hier een of meerdere adviseurs