• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Nieuwe adviseur cultuureducatie & projectleider van OverCultuur

Elin Groot Rouwen is op 1 juni jl. gestart als nieuwe adviseur cultuureducatie bij Rijnbrink. Een groot deel van haar taken zal bestaan uit het doorontwikkelen het platform OverCultuur. Daarnaast zal het voortgezet onderwijs een van haar speerpunten worden. Ze zal zich o.a. bezighouden met de Proeftuin Overijssel. Welkom Elin!

Tekst gaat verder onder afbeelding
Publicatiedatum
Afbeelding bij Nieuwe adviseur cultuureducatie & projectleider van OverCultuur

Over OverCultuur

In 2019 werd www.OverCultuur gelanceerd: een portal met daarop kwalitatief hoogstaand cultuureducatieaanbod voor het primair onderwijs in Overijssel. Het initiatief voor de portal kwam voort uit een samenwerking tussen verschillende Overijsselse cultuureducatiepartijen, te weten Oyfo Hengelo, Cultuureducatie Enschede, Kunstcircuit Deventer en Rijnbrink. De afgelopen jaren gaven zij de website samen handen en voeten en nu is het tijd voor een nieuwe stap.

In gezamenlijkheid hebben de samenwerkingspartners besloten om het beheer en de uitvoerende taken die horen bij de www.OverCultuur.nl onder te brengen bij Rijnbrink Cultuureducatie. En dat is belangrijk nieuws voor de 21 kleine en middelgrote gemeenten in Overijssel. De lijntjes naar www.OverCultuur.nl  zijn door deze stap voor deze gemeenten nog korter geworden, bijvoorbeeld omdat er per 1 juni vanuit het Rijnbrinkteam een nieuwe projectleider is aangesteld.

Over Elin Groot Rouwen

Elin heeft een achtergrond in de journalistiek en heeft zo’n tien jaar in de bibliotheekbranche gewerkt op het gebied van digitale geletterdheid. Ondertussen heeft ze met groot plezier ook een aantal keren de Veldtocht georganiseerd.

Elin kijkt ernaar uit om iedereen te ontmoeten. Mocht je vragen hebben, kansen zien of gewoon kennis met haar willen maken dan kun je haar telefonisch bereiken via 06 83 98 35 20 of per mail elin.grootrouwen@rijnbrink.nl

Als team Cultuureducatie zijn we blij met bovengenoemde stappen en we wensen Elin veel succes met haar taken!

Hier een of meerdere adviseurs