• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Bestuurlijk kader
  • Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder

Nieuwsbrief Cultuureducatie Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel juli 2020

Lees in deze nieuwsbrief van juli 2020 het laatste nieuws over het BKCO. Laat je informeren over de lokale convenanten, de klankbordgroep en verschillende aantrekkelijke regelingen.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Datum
Afbeelding bij Nieuwsbrief Cultuureducatie Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel juli 2020

Ook gaat de nieuwsbrief in op het nieuwe financieringsmodel voor cultuureducatie in Overijssel. Houd in het najaar wat ruimte vrij in je agenda om de reeks online talkshows en webinars te volgen die de provincie organiseert. Meer over cultuureducatie en de provinciale ambities daarin hoor je daar.

Hier een of meerdere adviseurs