• Provincie, gemeenten of fondsen
  • Primair onderwijs
  • Primair onderwijs

Overzicht scholen CmK III schooljaar 2021 - 2022

In totaal schreven 36 PO scholen zich in voor een CmK III traject voor schooljaar 2021 – 2022. 
32 van die scholen zijn bestaande CmK scholen (spoor 1) en 4 zijn nieuwe scholen (spoor 2). 
Lees in dit overzicht waar de scholen gevestigd zijn, voor welke leerlijn ze zijn inschreven en met welke cultuuraanbieders ze in zee gaan.

Publicatiedatum
Afbeelding bij Overzicht scholen CmK III schooljaar 2021 - 2022
Hier een of meerdere adviseurs