• Primair onderwijs
  • Speciaal onderwijs

Training: SamenSpel

Ben jij een kunstdocent met enige werkervaring in het primair onderwijs en wil je kwaliteit bieden in de samenwerking met scholen? Het is dan belangrijk dat je procesgericht kunt werken, een sterke visie hebt op cultuuronderwijs en goed kunt aansluiten bij de school.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Publicatiedatum
Afbeelding bij Training: SamenSpel

Wil jij leren om een duurzame relatie aan te gaan met een school, dan is deze training iets voor jou! De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en een stage in het primair onderwijs.

Trainingsdata
De bijeenkomsten zijn van 9.00 – 12.00 uur op:
30 augustus 2022
19 september 2022
11 oktober 2022
21 november 2022
19 december 2022
6 februari 2023
13 maart 2023
17 april 2023

Programma
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en een stage in het primair onderwijs. Aan het eind van dit traject kun je:
- inzetten op een sterke en open communicatie met de leerkrachten/het team;
- vanuit een onderzoekende houding met het team kansen signaleren voor cultuur en creativiteit;
- jouw lessen afstemmen op de cultuurvisie van de school;
- onderscheid maken tussen procesgericht en productgericht werken;
- vakoverstijgende thema’s uit de taalmethode of wereldoriëntatie integraal betrekken in de lessen cultuureducatie;
- jouw visie op cultuureducatie, je eigenheid als kunstdocent versterken en betekenisvolle cultuurlessen geven aan kinderen;
- de pedagogische en didactische ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs toepassen in je lessen;
- anticiperen op een duurzame samenwerking met de school door te werken aan implementatie en borging van cultuuronderwijs.

Aanmelden
Je kunt je voor dit programma tot 15 juni aanmelden, waarna een intake plaats vindt. Meer informatie vind je op de website van Rijnbrink

Hier een of meerdere adviseurs