• Primair onderwijs
  • Voorgezet onderwijs
  • Cultuuraanbieder
  • Speciaal onderwijs

Uitnodiging: kennismaken op 12 april

Rijnbrink nodigt je graag uit voor een digitale bijeenkomst met opdracht/werkgevers ván en met de cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen cultuur/bovenschools ICC‘ers in Overijssel zelf. We willen graag eens kennismaken.

Tekst gaat verder onder afbeelding
Publicatiedatum
Afbeelding bij Uitnodiging: kennismaken op 12 april

Dat doen we niet zonder reden. De cultuurcoaches/combinatiefunctionarissen/bovenschools ICC’ers zijn al jarenlang een belangrijke spil in de succesvolle infrastructuur van cultuureducatie in Overijssel. Ze geven lokaal met betrokken deskundigheid, vorm en inhoud aan de uitvoering van het cultuureducatie beleid. Ze zijn onmisbaar voor scholen en aanbieders in de bemiddeling van kwalitatief en geschikt aanbod voor de scholen. En zijn vaak een sparringpartner voor ambtenaar en lokale instelling(en).

Ook Rijnbrink maakt graag gebruik van hun diensten, bijvoorbeeld in de uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Rijnbrink stelt daarvoor een bepaald bedrag per deelnemende school beschikbaar aan de cultuurcoach/combinatiefunctionaris cultuur/ bovenschools ICC’er. Maar Rijnbrink is niet hun opdracht/werkgever.

Hoog tijd om kennis met elkaar te maken en met elkaar te verkennen waar we iets voor elkaar kunnen betekenen. Zodat we onze samenwerking
in Overijssel nóg effectiever kunnen maken

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar cultuureducatie@rijnbrink.nl. Je ontvangt na aanmelding een link naar de digitale omgeving. We hopen dat je erbij bent!

Hier een of meerdere adviseurs