Rijnbrink

Rijnbrink wil bijdragen aan een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland. Wij zetten ons in deze provincies iedere dag met passie in om bij te dragen aan een klimaat waarin bibliotheken, taalhuizen, muziekverenigingen, scholen en cultuuraanbieders inwoners verrijken met taalvaardigheden, digitale vaardigheden of creatieve vaardigheden. Want hoe vaardiger we zijn als burger, hoe meer we zelf vorm kunnen geven aan ons leven. En dat is een belangrijke factor die het welzijn en geluk van mensen mede bepaalt!

rijnbrink cultuureducatieRijnbrink Cultuureducatie is partner voor cultuuronderwijs in Overijssel. Wij helpen scholen, gemeenten en cultuuraanbieders om kwalitatief goede cultuureducatie te realiseren.

Meer weten over cultuuronderwijs in Overijssel? Neem dan contact op met de adviseurs van Rijnbrink Cultuureducatie. Bezoek ook eens onze Facebook pagina.

Provincie Overijssel

Als Provincie Overijssel vinden wij het belangrijk dat alle inwoners van Overijssel in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Wij stimuleren dat zij kennismaken met cultuur, meedoen, hun eigen mogelijkheden ontdekken en in hun talent kunnen uitblinken.
Meedoen aan cultuur draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van mensen en een sociale samenleving, maar ook aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken. Cultuureducatie begint op de basisschool. Samen met gemeenten en scholen maken wij ons sterk voor goed cultuuronderwijs in Overijssel.

over ons poppetjes

Cultuurcoaches/bovenschoolse ICC'ers per gemeente

Meer weten over BKCO?

Neem dan contact op met

Meriam de Kanter
Functie: Senior adviseur Cultuureducatie Rijnbrink
Tel: 06 51497913
Email: Meriam.dekanter@rijnbrink.nl

of met

Willem van Bruggen
Functie: Beleidsadviseur Cultuur provincie Overijssel
Tel: 038 4997556 of 06 11263141
Email: w.v.bruggen@overijssel.nl

Hier een of meerdere adviseurs